سنگ کاری نمای ساختمان

اجرای سنگ کاری ساختمان, سنگ کاری نمای ساختمان

اجرای سنگ کاری ساختمان از جمله خدمات بنایی ساختمان است که شامل سنگ کاری نمای جلوی ساختمان و سنگ کاری داخل می باشد. اجرای سنگ کاری نمای بیرون ساختمان شامل : سنگ کاری نمای جلوی ساختمانسنگ کاری کف و بدنه حیاط و محوطه بیرون سنگ کاری رمپ سنگ کاری پشت بام و سنگ کاری داخل ساختمان شامل: سنگ کاری کف ساختمانسنگ کاری دیوار های داخلی ساختمانسنگ کاری کف و بدنه…

Read More