سنگ کاری نمای ساختمان

اجرای سنگ کاری ساختمان از جمله خدمات بنایی ساختمان است که شامل سنگ کاری نمای جلوی ساختمان و سنگ کاری داخل می باشد.

اجرای سنگ کاری نمای بیرون ساختمان شامل :

  • سنگ کاری نمای جلوی ساختمان
  • سنگ کاری کف و بدنه حیاط و محوطه بیرون
  • سنگ کاری رمپ
  • سنگ کاری پشت بام

و سنگ کاری داخل ساختمان شامل:

  • سنگ کاری کف ساختمان
  • سنگ کاری دیوار های داخلی ساختمان
  • سنگ کاری کف و بدنه پارکینگ
  • سنگ کاری پله و راهرو و پاگرد
  • سنگ کاری اپن آشپزخانه
  • سنگ کاری و نصب قرنیز

می باشد.

جهت اجرای انواع سنگ کاری ساختمان ، گرفتن قیمت سنگ کاری ساختمان و براورد هزینه سنگ کاری ساختمان و مشاوره با سنگ کار ساختمان با شماره های ۰۹۱۲۵۲۲۹۰۵۱ – ۰۹۳۹۵۴۲۴۷۷۲ تماس بگیرید.